Anigen Rapid Heartworm Ag 2.0 Test Kit

Anigen Rapid Heartworm Ag 2.0 Test Kit

Brzi test

Kvalitativna detekcija Canine Dirofilaria immitis antigena u serumu, plazmi i punoj krvi psa.

Anigen Rapid CHW Ag Test Kit 2.0

Princip rada

Anigen Rapid Canine Heartworm Ag Test Kit 2.0 je hromatografski imunoesej za kvalitativnu detekciju Canine Dirofilaria immitis antigena u serumu, plazmi, ili punoj krvi psa.

Anigen Rapid Canine Heartworm Ag Test Kit 2.0 Test Kit ima dva slova : (“T“) test linija i kontrolna (“C“) linija na površini aparata.

Test i kontrolna linija na prozoru za očitavanje rezultata nisu vidljive pre nanošenja bilo kojeg uzorka. Kontrolna linija ukazuje na pravilno izvođenje testa. Kontrolna linija treba da se pojavi svaki put ako se postupak izvođenja testa radi pravilno i ako su test regensi kontrolne linije ispravni. Purpurna test linija će se pojaviti u prozoru rezultata ako u uzorku ima dovoljno heartworm antigena.

Posebno odabrana Canine Dirofilaria immitis antitela koriste se kao materijal u test traci i za vezivanje i za detekciju. Ovo omogućava da Anigen Rapid Canine Heartworm Test Kit 2.0 identifikuje Canine Dirofilaria immitis antigen u serumu, plazmi, ili punoj krvi psa sa visokim stepenom pouzdanosti.

Materijal koji sadrži (10 Testova/kit)

1) Deset (10) Anigen Rapid CHW Ag test aparata

2) Deset (10) kapaljki za jednokratnu primenu za uzorak

3) Deset (10) epruveta sa antikoagulansom

4) Jedno (1) uputstvo za upotrebu

Mere predostrožnosti

1) Samo za upotrebu u veterinarskoj dijagnostici.

2) Za postizanje najboljih rezultata, potrebno je da se strogo pridržavate uputstva.

3) Sa svim uzorcima treba rukovati kao sa potencijalno infektivnim.

4) Ne otvarajte i ne skidajte foliju sa komponenti test kita pre upotrebe.

5) Ne koristite test kit ako je folija oštećena.

6) Ne koristite test kit ponovo.

7) Svi reagensi moraju biti sobne temperature (15-30°C) pre testiranja.

8) Ne koristite reagense izvan roka upotrebe koji je označen na pakovanju.

9) Komponente kita su testirane na kvalitet , ne mešajte komponente različitih serija.

Čuvanje i stabilnost

1) Test kit čuvati na (2-30° C). NE ZAMRZAVATI.

2) Ne čuvati test kit na direktnoj sunčevoj svetlosti.

3) Test kit je stabilan do isteka roka koji je obeležen na pakovanju.

Sakupljanje i priprema uzorka

1) Test može da se radi sa serumom, plazmom, ili punom krvi (sa antikoagulansom kao što je EDTA). Molimo Vas pratite način za sakupljanje i pripremu uzorka u tekstu ispod.

2) Ako ste test kit ili uzorak čuvali u frižideru, pre upotrebe treba da se zagreju na sobnu temperature.

[Puna krv]

1) Puna krv se sakuplja špricom za jednokratnu upotrebu i stavlja u epruvetu sa antikoagulansom (Heparin, EDTA, ili Citrat). Zbog lakšeg rada naših korisnika, Anigen CHW Ag Test Kit 2.0 je obezbedio epruvetu sa antikoagulansom koja sadrži 20µl EDTA. Molimo Vas da pratite uputstva u nastavku.

A. Stavite sakupljeni uzorak krvi u epruvetu sa EDTA.

B. Zatvorite poklopcem epruvetu sa EDTA i okrenite je 5X da pomešate krv i EDTA.

2) Sakupljenu krv bi trebalo testirati odmah po uzorkovanju ili u roku od 4 sata na sobnoj temperaturi. Ako uzorak krvi ne testirate neposredno po sakupljanju , treba da se čuva u frižideru na 2-8°C i da se koristi u roku od 24 sata.

3) Jako hemolizirani uzorak krvi može da utiče na rezultat.

[Plazma]

1) Krv se sakuplja špricom za jednokratnu upotrebu i stavlja u epruvetu sa antikoagulansom (Heparin, EDTA, ili Citrat), a onda se plazma izdvaja centrifugovanjem.

2) Plazma treba da se čuva na 2-8°C do 2 nedelje, za duže čuvanje (1 godina) zamrznuti na temperaturi nižoj od -20°C.

{Serum]

1) Puna krv se sakuplja špricom za jednokratnu upotrebu i stavlja u epruvetu za sakupljanje seruma (bez antikoagulansa).

2) Sakupljena krv se ostavi 30 minuta na sobnoj temperaturi da koaguliše, a posle toga se serum odvaja centrifugovanjem.

3) Serum treba da se čuva na 2-8°C do 2 nedelje, za duže čuvanje (1 godina) zamrznuti na temperaturi nižoj od -20°C.

Postupak izvođenja testa

1) Izvadite test aparat iz folije, stavite ga na ravnu i suvu površinu.

2) Uzmite uzorak koristeći kapaljku za jednokratnu upotrebu.

3) Dodajte dve (2) kapi približno 80µl seruma , plazme ili pune krvi psa u otvor za uzorak. Ako se ne pojavi kretanje posle 1 minuta, dodajte još jednu kap pomešanog uzorka u otvor za uzorak.

4) Kada test počne da radi , videćete ljubičastu boju koja se pomera kroz prozor za očitavanje rezultata u centru aparata za testiranje.

5) Tumačite rezultate testa za 5-10minuta. Ne očitavajte posle 20 minuta.

SLIKA

Tumačenje rezultata

Obojena linija “C“ koja se pojavljuje u levom delu prozora za očitavanje rezultata pokazuje da test radi ispravno. To je kontrolna linija. Desni deo prozora za očitavanje rezultata pokazuje rezultate testa.

1) Negativan rezultat

Prisustvo samo jedne kontrolne(“C“) linije u prozoru rezultata ukazuje na negativan rezultat.

SLIKA

2) Pozitivan rezultat

Prisustvo dve obojene linije (“T“i “C ) u prozoru rezultata, bez obzira koja se linija prva pojavila ukazuje na pozitivan rezultat.

SLIKA

3) Nevažeći rezultat

Ako se kontrolna (“C“) linija ne pojavi u okviru prozora za očitavanje rezultata posle izvođenja testa, rezultat se smatra nevažećim. Moguće je da uputstva nisu praćena pravilno ili se možda test oštetio. Preporuka je da se testiranje ponovi.

SLIKA

Ograničenja testa

Iako je Anigen Rapid CHW Ag Test Kit 2.0 veoma precizan u detekciji Canine Dirofilaria immitis antigena , u veoma malom broju slučajeva mogu se javiti lažni rezultati.

Druga klinički testovi koji su dostupni mogu se uraditi ako se dobiju sumnjivi rezultati. Kao i sa svim dijagnostičkim testovima , definitivna klinička dijagnoza se ne može zasnivati samo na rezultatu jednog testa, dijagnozu treba postaviti posle svih kliničkih i laboratorijskih nalaza koji su potvrđeni.

U studiji koja je sprovedena u US, kit je pokazao specifičnost od 100% (54/54) i senzitivnost od 96,4% (53/55).U uzorcima sa “2 ili više crva“ otkrivena na autopsiji, senzitivnost je bila 100% (41/41). U odvojenim multicentričnim oglednim studijama sprovedenim u US, nađeno je da su senzitivnost (15/15) i specifičnost (5/5) bile 100%.