Upoznajte naš tim

DR TATJANA KELIĆ

Dr Tatjana Kelić je u Mediportu od aprila 2010 na mestu zamenika izvršnog direktora sa prvenstvenim odgovornostima vezanim za prodaju i promociju novih proizvoda i usluga, kao i za negovanje i unapređenje odnosa sa postojećim i osvajanje poverenja novih klijenata, kvalitetnom ponudom i angažovanom uslugom.

Dr Kelić je diplomirala na Veterinarskom fakultetu u Beogradu, a svoje bogato profesionalno iskustvo započela u veterinarskoj praksi za male životinje, nastavila kao asistent na katedri za anatomiju na Veterinarskom fakultetu u Beogradu i Novom Sadu, da bi se poslednjih godina posvetila komercijalnoj strani veterinarske profesije radeći sa velikim uspehom u renomiranim veterinarskim veletrgovinama kao što su Farmanima, KDSS i Korvet.

DR TANJA NOSKOV

Dr Tanja Noskov se priključila Mediportu početkom 2012. na mestu komercijaliste prodaje i marketinga.

Dr Noskov sarađuje sa velikom odgovornošću i entuzijazmom sa respektabilnim brojem klinika zapadne i istočne Srbije na poslovima direktne prodaje, promocije, kao i na negovanju i unapređenju odnosa sa postojećim i osvajanju poverenja novih klijenata brzom, tačnom i pouzdanom uslugom.

Dr Tanja Noskov je diplomirala na Veterinarskom fakultetu u Beogradu i pohađala veliki broj seminara i kurseva za profesionalno usavršavanje veterinara. Svoje dugogodišnje iskustvo u komercijalnim poslovima u veterinarskoj branši je sticala u renomiranoj kući Libero iz Pančeva.

DR DRAGAN BADNJAREVIĆ

Dr Dragan Badnjarević je u Mediportu od početka 2013 godine na mestu veterinara-komercijaliste za veterinarski segment južnog okruga. Dr Dragan Badnjarević je završio veterinarski fakultet u Beogradu i odmah nakon toga počeo da radi u veterinarskoj stanici u Nišu na poslovima preventive i kurative malih i velikih životinja.

Nakon toga je postao suvlasnik veterinarske apoteke „DUOVET“ u Nišu, a nastavio u Vetfarm-u, pa u Jugohemiji na poslovima stručnog saradnika. Završio više internih obuka i kurseva iz oblasti prodaje i menadžmenta.

DR VET. MED. NATAŠA TODOROVIĆ

Diplomirala na Veterinarskom fakultetu u Beogradu. Profesionalno iskustvo u veterinarskoj praksi za male životinje stekla u veterinarskim  ambulantiama „Intervet“  i „My Vet +“.Pohađala veliki broj seminara i kurseva za profesionalno usavršavanje veterinara. Specijalizirala na Veterinarskom fakultetu u Beogradu.

SLAĐANA VUJNOVIĆ

Slađana Vujnović je u Mediportu od sredine 2013. godine na mestu administrativno-knjigovodsvenog referenta. Pre Mediporta, Slađana je radila u Jugobanci, Hidrotehnici, Jupinu, Vetpromu i Kraljici Elit na sličnim, administrativno-knjigovodstvenim poslovima.

Završila je kragujevačku gimnaziju – smer stručni saradnik u službi javnog informisanja i kurs daktilografije sa sekretarskim poslovanjem.

PAVLE TIŠMA

Pavle Tišma je u Mediportu od februara 2013. godine na mestu komercijaliste za pet šop segment. Pavle je na sličnim poslovima radio u Unipet-u, Vemex-u, Pet Care Company, Pet shop exclusive-u, i AD Trade-u.

Završio je srednju veterinarsku školu u Beogradu i Višu medicinsku školu – smer Viši sanitarni tehničar.

MIODRAG OSTOJIĆ

Miodrag Ostojic se priključio Mediportu u avgstu 2013 na mestu magacionera veterinarske veleprodaje.

Svoje bogato radno iskustvo je započeo u sopstvenoj firmi – humanoj apoteci u Beogradu, a nastavio u veterinarskim veleprodajama – Farmanimi i Jugohemiji na poslovima magacionera.

DR GORAN CVETKOVIĆ

Izvršni direktor Mediporta

Poslovi i odgovornosti Dr Cvetkovića u Mediportu obuhvataju strategiju, marketing, finansije i menadžment ljudskih resursa. Dr Cvetković je završio veterinarsku medicinu u Beogradu, BBA na GSBA u Horgenu, a MBA na R.H.Smith Business School u Marilendu.

Kratko radio u veterinarskim praksama u Srbiji i Švajcarskoj, proveo godinu dana na istraživačkom projektu na Veterinarskom fakultetu u Cirihu, a poslednjih šest godina kao istraživaču polju veterinarske onkologije u Kyon AG. Ko-autor jednog patenta u oblasti onkologije.