Antiparazitski tretman pasa i mačaka

29.01.2020

Antiparazitski tretman

Paraziti pored uzrokovanja kliničkih simptoma koja prevashodno zavise od vrste parazita (gastrointestinalni, respiratorni, kardiološki, dermatološki, neurološki), imaju značaj i kao vektori drugih bolesti. Ne treba zanemariti ni zoonotski potencijal pojedinih parazita. Upravo iz prethodno navedenog razloga posebno je značajna zaštita od parazita kućnih ljubimaca u domaćinstvu u kojem žive deca i imunokompromitovane osobe. 

Zaštitu od parazita, prvenstveno unutrašnjih, je potrebno započeti kod štenadi već sa 2 nedelje starosti nekim od preparata koji kao aktivnu supstancu sadrže febendazol/febantel, flubendazol ili pirantel. Zaštita od intestinalnih parazita se nastavlja na svakih 14 dana do 2 nedelje nakon odvajanja od majke. Kuje u laktaciji primaju sredstvo protiv parazita u isto vreme kada i štenci, tačnije 2 nedelje nakon partusa. Gravidne kuje radi sprečavanja prenosa parazita na plodove dobijaju neki od preparata iz grupe makrocikličnih laktona (moksidektin, milbemicin, ivermektin...) u periodu od 40. do 55. dana graviditeta.

Sa preventivnom zaštitom protiv unutrašnjih parazita se kod mačića, takođe, počinje sa 2 nedelje starosti i nastavlja na dvonedeljnom nivou do navršenih 8 nedelja starosti. Nakon toga se redovna zaštita protiv ekto i endoparazita nastavlja na mesečnom nivou nekim od dostupnih preparata na tržištu. Prilikom aplikacije spot on preparata potrebno je posebnu pažnju obratiti na mesto aplikacije da mačka ne bi mogla peroralno da unese preparat. Ako se to ipak desi, najčešći simptomi su balavljenje i povraćanje, na šta treba upozoriti vlasnika.

Paraziti protiv kojih je potrebna preventivna zaštita su nematode (Toxocara canis, Toxocara felis, Toxascaris leonina), cestode (Dypilidium caninum, Taenia spp., Echinococcus), plućni paraziti (Angiostrongylus vasorum, Aelurostrongilus abstrusus), protozoe (Isospora), srčani crv (Dirofilaria immitis), kao i ektoparaziti buve, krpelji i komaraci. Zaštita od ektoparazita je izuzetno bitna tokom njihove sezone, koja zbog klimatkih promena obuhvata period sve od februara do novembra meseca. Takođe, na teritoriji Republike Srbije svake godine se beleži sve veći broj pasa oboljelih od dirofilarioze ili bolesti srčanog crva. Stoga se posebna pažnja posvećuje preventivi ovog oboljenja, kao i edukaciji vlasnika o mogućim rizicima i posledicama neadekvatne preventivne zaštite.

Redovna zaštita podrazumeva preventivnu upotrebu određenih preparata na mesečnom ili tromesečnom nivou. Broj preparata dostupnih na tržištu je veliki, ali ne postoji nijedan koji može da pruži apsolutnu zaštitu protiv svih endo i ektoparazita.  Iz tog razloga moguće su kombinacije različitih preparata. Različite su aktivne supstance, spektar dejstva i put administracije (oralni preparati, spot on, sirup, pasta, ogrlice). Veterinar daje preporuku za adekvatnu zaštitu i put administracije u zavisnosti od prisustva pojedinih parazita na određenom geografskom prostoru, kao i individualnih karakteristika ljubimca.