Povraćanje

24.03.2020

Povraćanje

Povraćanje predstavlja aktivno izbacivanje sadržaja (hrana, voda) iz želuca i ponekad duodenuma. Povraćanje je jedan od najčešćih kliničkih simptoma i samim tim razloga posete veterinaru.