Anigen Rapid CDV Ag Test Kit

Anigen Rapid CDV Ag Test Kit

Brzi test

Kvalitativna detekcija Canine Distemper virusa u konjuktivi, urinu, serumu i plazmi psa.

 

Samo za upotrebu u veterinarskoj dijagnostici

Anigen Rapid CDV Ag Tast Kit

Princip rada

Anigen Rapid CDV Ag Test Kit je hromatografski imunoesej za kvalitativnu detekciju Canine Distemper virus antigena u konjuktivi, urinu, serumu ili plazmi. Anigen Rapid CDV Test Kit ima dva slova: test (“T“) linija i kontrolna (“C“) linija na površini aparata. Test i kontrolna linija nisu vidljive u prozoru rezultata pre nanošenja bilo kojeg uzorka. Kontrolna linija je referentna linija koja ukazuje na pravilno izvođenje testa. Kontrolna linija treba da se pojavi svaki put kada se radi testiranje. Ako je CDV antigen prisutan u uzorku, purpurna test linija će se pojaviti u prozoru rezultata.

Visoko selektivna antitela na CDV se koriste za vezivanje i detekciju u testu. Oni vezuju i detektuju CDV antigen sa velikom preciznošću u uzorcima psa.

Materijal koji Test Kit sadrži

1) Anigen Rapid CDV Ag Test aparat

2) Epruvete sa test rastvaračem

3) Štapići za bris za jednokratnu upotrebu

4) Kapaljka za jednokratnu upotrebu

5) Uputstvo za upotrebu

Materijal koji je potreban, ali nije uključen u pakovanje

1) Tajmer

Mere predostrožnosti

1) Test kit se koristi samo za pse. Ne koristiti kod drugih vrsta životinja.

2) Aparat za testiranje je osetljiv na vlagu, kao i na toplotu. Uraditi testiranje odmah posle uklanjanja folije.

3) Ne koristiti komponente testa više puta.

4) Nanesite uzorak koristeći kapilarnu pipetu ili pipetu vertikalno.

5) Ne dodirujte membranu na test prozoru aparata.

6) Ne koristite test kit posle datuma trajanja označenog na pakovanju.

7) Ne koristite test kit ako su komponente kita oštećene.

8) Ne mešajte komponente iz različitih serija jer su komponente u ovom kompletu ispitane na kontrolu kvaliteta kao standardna jedinica serije.

9) Sa svim uzorcima treba rukovati kao sa potencijalno infektivnim. Koristite zaštitne rukavice

kada rukujete uzorcima. Temeljno operite ruke posle rada.

10) Dekontaminirajte i uklonite sve uzorke, kit kojim ste radili i potencijalno kontaminirani materijal bezbedno I u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima.

Čuvanje i stabilnost

1) Test kit čuvati na 2-30° C. NE ZAMRZAVATI.

2) Ne čuvati test kit na direktnoj sunčevoj svetlosti.

3) Test kit je stabilan do isteka roka koji je obeležen na pakovanju.

Sakupljanje i priprema uzoraka

1) Konjuktiva, urin, serum ili plazma psa se koriste za ovaj test.

2) Uzorci bi trebalo da se testiraju neposredno posle sakupljanja. Ako se uzorci ne testiraju odmah , treba ih čuvati u frižideru na 2-8°C 24 časa.

Za duže čuvanje , potrebno je uzorak zalediti na -20° C ili nižoj. Zamrznuti uzorak treba držati na sobnoj temperaturi (18-25°C) pre korišćenja.

Postupak izvođenja testa

1) Svi reagensi moraju biti sobne temperature (18-25°C) pre upotrebe.

2) Sakupljanje uzoraka

[Uzorak konjuktive ili urina] . Sakupite uzorak koristeći štapić za bris. Ubacite štapić za bris u epruvetu sa test rastvaračem i mešajte štapićem 10 sekundi.

[Serum ili plazma] Sakupite uzorak koristeći kapaljku. Dodajte 2-3 kapi u epruvetu sa test rastvaračem i mešajte 10 sekundi.

3) Sačekajte 1 minut da se uzorak stabilizuje.

4) Dodajte četiri 4 kapi pomešanog uzorka u otvor za uzorak koristeći kapaljku, sipajte vertikalno kap po kap.

5) Startujte tajmer. Uzorak će teći kroz prozor testa. Ako se to ne dogodi posle 1 minuta, dodajte još jednu kap pomešanog uzorka u otvor za uzorak.

6) Protumačite rezultate za 10 minuta. Ne očitavajte posle 10 minuta.

SLIKA

Tumačenje rezultata

1) Negativan rezultat

Samo kontrolna (“C“) linija u prozoru za očitavanje rezultata će se pojaviti .

SLIKA

2) Pozitivan rezultat

Test (“T“) linija i kontrolna (“C“) linija u prozoru rezultata ukazuje na prisustvo CDV antigena.

SLIKA

3) Nevažeći rezultat

Ako se kontrolna (“C“) linija ne pojavi posle 10 minuta , rezultat testa se smatra nevažećim. Uzorak treba ponovo testirati.

SLIKA

Ograničenja testa

Iako je Anigen Rapid Canine Distemper virus antigen veoma precizan u detekciji Canine Distemper virus antigena , u veoma malom broju slučajeva mogu se javiti lažni rezultati.

Druga klinički testovi koji su dostupni mogu se uraditi ako se dobiju sumnjivi rezultati. Kao i sa svim dijagnostičkim testovima , definitivna klinička dijagnoza se ne može zasnivati samo na rezultatu jednog testa, dijagnozu treba postaviti posle svih kliničkih i laboratorijskih nalaza koji su potvrđeni.