PU/PD

Poliurija / Polidipsija (PU/PD) je jedan od najvažnijih kliničkih sindroma kod kućnih ljubimaca. Pročitajte više u ovom kratkom, ali veoma korisnom tekstu. 

20.03.2020

Poliurija/polidipsija (PU/PD)