Ikterus

Pas (mačka) je "žut" -- sluznice, beonjače su prebojene žutom bojom. O čemu se radi? 

20.03.2020

Žutica