Digestivni

Povraća. Ima proliv. Ne jede. Previše jede...Digestivni trakt -- stalno radno mesto veterinara.