Digitalni aparat za ventilaciju - Eickenmeyer

Digitalni aparat za ventilaciju - Eickenmeyer

  • Elektronska kontrola, pneumatski
  • Jednostavan dizajn za jednostavnu manipulaciju
  • Podesiva kontrola: protoka udisanja,  vremena inspirijuma i broj disanja u minuti
  • Gornja granica pritiska podesiva za svakog pacijenta
  • Vizuelni i zvučni alarmi
  • Baterija koja se puni za rad do 2 sata
  • Režim rada IPPV, Manuelni
  • Respiration Mode: IPPV (Time control), MANUL, SIMV SIGH, DEMO
  • BPM: 3 to 65 b
  • Podešavanje alarma: Visoki ili nizak pritisak u disajnim putevima, Alarm za nestanak struje, Alarm za nizak kiseonik