Anigen Rapid CPV/CCV Ag Test Kit

Anigen Rapid CPV/CCV Ag Test Kit

Brzi test

Kvalitativna detekcija Canine Parvovirus antigena i Coronavirus antigena u fecesu psa.

 

Samo za upotrebu u veterinarskoj dijagnostici

Anigen Rapid CPV/CCV Ag Test Kit

Princip rada

Anigen Rapid CPV/CCV Ag Test Kit je hromatografski imunoesej za kvalitativnu detekciju Canine Prvovirus antigena i Coronavirus antigena u fecesu psa.

Anigen Rapid Canine Parvovirus Ag i Coronavirus Ag Test Kit ima dva slova: test (“T“) linija i kontrolna (“C“) linija na površini aparata. Test i kontrolna linija nisu vidljive u prozoru rezultata pre nanošenja bilo kojeg uzorka. Kontrolna linija je referentna linija koja ukazuje na pravilno izvođenje testa. Kontrolna linija treba da se pojavi svaki put kada se radi testiranje. Ako je Canine Parvovirus CPV antigen i/ili Canine Coronavirus CCV je/su antigen prisutan u serumu, purpurna test linija će se pojaviti u prozoru rezultata.

Visoko selektivna CPV antitela i CCV antitela se koriste za vezivanje i detekciju u testu. Oni vezuju i detektuju CPV antigen i CCV antigen sa velikom preciznošću u uzorcima psa.

Materijal koji Test Kit (10Testova/Kit) sadrži

1) Deset (10) Anigen Rapid CPV/CCV Ag test aparata

2) Deset (10) epruveta za sakupljanje uzorka

3) Deset (10) štapića za bris za sakupljanje uzorka

4) Deset (10) kapaljki za jednokratnu upotrebu

5) Jedno (1) uputstvo za upotrebu

Mere predostrožnosti

1) Samo za upotrebu u veterinarskoj dijagnostici.

2) Za postizanje najboljih rezultata, potrebno je da se strogo pridržavate uputstva.

3) Sa svim uzorcima treba rukovati kao sa potencijalno infektivnim.

4) Ne otvarajte i ne skidajte foliju sa komponenti test kita do upotrebe.

5) Ne koristite test kit ako je folija oštećena.

6) Ne koristite test kit ponovo.

7) Svi reagensi moraju biti sobne temperature pre testiranja.

8) Ne koristite reagense izvan roka upotrebe koji je označen na pakovanju.

9) Komponente kita su testirane na kvalitet , ne mešajte komponente različitih serija.

Čuvanje i stabilnost

1) Test kit čuvati na 2-30° C. NE ZAMRZAVATI.

2) Ne čuvati test kit na direktnoj sunčevoj svetlosti.

3) Test kit je stabilan do isteka roka koji je obeležen na pakovanju.

Sakupljanje i priprema uzorka

1) Feces psa se koristi kao uzorak u ovom testu.

2) Uzorak treba testirati neposredno posle sakupljanja.

Postupak izvođenja testa

1) Sakupite uzorak fecesa koristeći štapić za bris.

2) Stavite štapić u epruvetu za sakupljanje uzorka koja sadrži 1ml test rastvarača.

3) Mešajte štapić sa uzorkom energično u test rastvaraču.

4) Izvadite aparat za testiranje iz folije i stavite na ravnu i suvu površinu.

5) Koristeći kapaljku za jednokratnu upotrebu iz test kita, uzmite supernatant ekstrahovanog i izmešanog uzorka iz epruvete.

6) Ako su delovi fecesa veliki, sačekajte 1 minut da se veliki delovi stalože.

7) Dodajte četiri (4) kapi u otvor za uzorak koristeći kapaljku za jednokratnu upotrebu.

Test rastvarač treba dodavati tačno, kap po kap.

8) Na početku testiranja, videćete kretanje ružičaste boje kroz prozor rezultata u centar aparata za testiranje.

9) Protumačite rezultat za 10 minuta. Ne očitavajte rezultat posle 10 minuta.

SLIKA

Tumačenje rezultata

Obojena linija će se pojaviti na levoj strani prozora za očitavanje rezultata da pokaže da test ispravno funkcioniše. To je kontrolna linija. Desna strana prozora za očitavanje rezultata pokazuje rezultat testiranja. Ako se pojavi druga obojena linija u desnom delu ukazuje na rezultat testa. To je test linija.

1) Negativan rezultat

Prisustvo samo jedne linije (“C“) u prostoru prozora rezultata u oba dela CPV Ag i CCV Ag ukazuje na negativan rezultat.

SLIKA

2) Istovremeni CPV i CCV pozitivan rezultat

Prisustvo dve obojene linije (“T“ i “C“) u okviru prozora rezultata u obe oblasti , obnosno, bez obzira koja se linija prva pojavila , ukazuje na pozitivan rezultat Canine Parvovirus i Canine Coronavirus istovremeno.

SLIKA

3) CPV pozitivan rezultat

Prisustvo dve obojene linije (“T” i “C“) u okviru prozora za rezultat u delu CPV Ag i prisustvo samo jedne linije (“C“)u prozoru rezultata u delu testa za CCV Ag, bez obzira koja se linija prvo pojavila, ukazuje samo na pozitivan rezultat Canine Parvovirus.

SLIKA

4) CCV pozitivan rezultat

Prisustvo dve obojene linije (“T“ i “C“) u okviru prozora rezultata u CCV Ag oblasti testa ,i prisustvo samo jedne linije u (“C”) u okviru prozora za rezultat u CCV Ag oblasti testa, bez

obzira koja se linija prva pojavila , ukazuje samo na pozitivan rezultat Canine coronavirus.

SLIKA

5) Nevažeći rezultat

Ako kontrolna linija nije vidljiva u okviru prozora rezultata posle izvođenja testa , rezultat se smatra nevažećim. Preporučuje se da se testiranje ponovi.

SLIKA

Ograničenja testa

Iako je Anigen Rapid CPV/CCV Ag test kit veoma precizan u detekciji Canine Parvovirus antigena i Canina Coronavirus antigena , u veoma malom broju slučajeva mogu se javiti lažni rezultati.

Druga klinički testovi koji su dostupni mogu se uraditi ako se dobiju sumnjivi rezultati. Kao i sa svim dijagnostičkim testovima , definitivna klinička dijagnoza se ne može zasnivati samo na rezultatu jednog testa, dijagnozu treba postaviti posle svih kliničkih i laboratorijskih nalaza koji su potvrđeni.

Ograničenja Canine Parvovirus antigen detekcije ovog kita je približno 3.13x10 TCID /ml. Ograničenje Canine Corov+na virus antigen detekcije je približno 1,97x10 TCID/ml