Igle

Igle

 • Pojedinačno pakovane - sterilne
 • 100 komada pakovanje
 • Igle- Roze
 • 18G x 1½"
 • Igle - Ivory 
 • 19G x 1½"
 • Igle - Žute
 • 20G x 1½"
 • Igle - Zelene
 • 21G x 1½"
 • Igle - Crne
 • 22G x 1¼"
 • Igle- Plave
 • 23G x 1"
 • Igle - Narandžaste
 • 25G x 1"
 • Igle - Zelene
 • 21G x 1"
 • Igle- Zelene
 • 21G x ⅝"
 • Igle - Plave
 • 23G x ⅝"
 • Igle - Žute
 • 20G x 1"
 • Igle - Narandžaste
 • 25G x ⅝"