Set za kastraciju pasa

Set za kastraciju pasa


 • Sastoji se od sledećih delova:
(Kom: 1)

 • Hvataljka za platnene komprese Backhaus 
(Dužina: 110mm, Kom: 4)

 • Skalpel-držač  No. 3 
Veličina nožića od 10 do 15
(Kom: 1)

 • Iglodržač Olsen-Hegar (TC) 
(Dužina: 140mm)

 • Mayo Makaze
(Dužina: 170mm, Oblik: zakrivljene, Kom: 1)

 • Hvataljka za tkivo Adson-Brown 
Delikatan
Zuba: 7 x 7 
(Dužina: 120mm)

 • Hvataljke za krvne sudove Kelly 
(Dužina: 140mm, Oblik: zakrivljen, Kom: 2)
 • hvataljke za krvne sudove Rochester-Pean  
(Dužina: 160mm, Oblik: prav, Kom: 2)

 • Hvataljke za krvne sudove Debakey-Mosquito 
(Dužina: 120mm, Oblik: zakrivljen, Kom: 2)

 • Hvataljke  za platnene komprese Backhaus 
(Dužina: 110mm)

 • Dodatak Kutija za instrumente