Ipakitin 60 g

Ipakitin 60 g

Ipakitin 60 gr.

Hronična Insuficijencija Bubrega (HIB) je definisana kao nesposobnost bubrega da obavljaju svoju funkciju. Bolest je progresivna i, uprkos kompenzatornim mehanizmima organizma, vodi do gubitka nefrona i, konačno, do smrti. HIB je jedan od najčešćih uzroka smrti pasa i mačaka.

Ipakitin pomaže životinji da bude uspešnija sa HIB i na taj način joj značajno produži život.

HIB

Hronična Insuficijencija Bubrega (HIB) je jedna od najčešćih bolesti pasa i mačaka. Karakteriše se gubitkom nefrona. Stanje se pogoršava posledičnom pozitivnom povratnom spregom prouzrokovanom kompenzatornim mehanizmima: glomerularnom sklerozom i nefrokalcinozom. Klinički simptomi se javljaju kada se izgubi 70% inicijalne mase. Simptomi nisu patognomonični i razlikuju se kod mačaka (gubitak apetita -anoreksija) i pasa (uzimanje velike količine vode i često mokrenje PU/PD). Ljubimci, posebno mačke, mogu živeti dugo (mesecima ili godinama) sa HIB ukoliko im se pomogne da se bore sa povišenim nivoom fosfora u krvi. 

Terapija HIB

Smanjenje fosfatemije je kamen temeljac tretmana HIB. Klinički je ispitan kod pasa i mačaka.

IPAKITINE -- kako deluje?

Kalcijum karbonat je dobro poznata substanca za vezivanje fosfata bez ikakvog toksiciteta.
Chitosan vezuje fosfate i različite uremične toksine. Godine korišćenja su pokazale da životinje veoma rado uzimaju Ipakitin, i čak iako su jako bolesne i imaju anoreksiju.

Doziranje: 

Ipakitin se može koristiti u svim stadijumima HIB u sledećim dozama (ukoliko Vaš veterinar ne odredi drugačije):

1gram Ipakitina (1 merna kašičica koja se nalazi u pakovanju) na 5 kg telesne težine 2 x dnevno 

Vétoquinol, Francuska

Mediport d.o.o., Novi Beograd