EickTron Elektro-skalpel aparat

EickTron Elektro-skalpel aparat

  • EickTron je svestran alat u veterinarskoj medicini koji dozvoljava korišćenje monopolarnih i bipolarnih instrumenata.
  • Prilagođavanje snage aparata preko nožnog ili ručnog prekidača a, mikroprocesorska kontrola čini ga veoma jednostavnim za korišćenje
  • Sadrži:
  • Turbinu sa ručnim prekidačem i kablom za povezivanje
  • Set elektroda (10 komada)
  • Kabl za neutralnu elektrodu
  • Neutralnu elektrodu
  • Nožni prekidač
 • Specifikacije:
 • Input: 220 - 240V, 50 - 60 Hz
 • Potrošnja struje: 300 VA
 • Frekvenca: 600 kHz
 • Dimenzije 288 x 254 x 104 mmm (D x Š X V)
 • Max Output 120 W (rez)
 • Max Output 80 W (koagulacija)
 • Max Output 40 W (bipolarno)

Proizvođač: Eickemeyer - Medizintechnik für Tierärzte KG
Eltastraße 8, 78532 Tuttlingen, Deutschland

Uvoznik: Mediport d.o.o.

Bulevar Arsenija Čarnojeviće 96, 11070 Novi Beograd