Copro-Kit - Komplet za analizu fecesa

Copro-Kit - Komplet za analizu fecesa

  •  Copro-kit omogućava  najjednostavniji i najhigijenskiji način za sakupljanje i analizu fecesa.
  • Kit omogućava prikupljanje i analizu bez centrifugovanja korišćenjem iste posude
  • Ne postoji bilo kakav direktan kontakt ili potreba za  prenošenje fecesa.
  •  Odličan za dijagnostiku parazita
  • Analiza fecesa Copro-Kit - Posuda

 
  • Analia fecesa  Copro-kit - Corprosol 
  • Rastvor natrijum nitrata se koristi za dijagnostiku crevnih parazita  tehnikom flotacije
  • Zapremina: 2 litre
(Sadržaj: 2 l)