Set za spoljnu fiksaciju Francuski model

Set za spoljnu fiksaciju Francuski model

 •  Kompletan Starter set sa autoklavirajućom torbom
 • 10 x veznih delova, 1 x 2 mm 
 • 10 x veznih delova, 2 x 3 mm
 • 10 x veznih delova , 2 x 4 mm
 • 10 x veznih delova , 3 x 4 mm
 •  Ključ za spoljni fiksator
 • 10 x Pin, D = 1.0 mm, 16 cm, obostrani  trokar vrh 
 • 10 x Pin, D = 2.0 mm, 16 cm, obostrani trokar vrh 
 • 10 x Pin, D = 3.0 mm, 16 cm, obostrani  trokar vrh 
 • 3 X vezne šipke, D = 2.0 mm, Dužina 500 mm
 • 3 x  vezne šipke,  D = 3.0 mm, Dužina 500 mm
 • 3 x vezne šipke, D = 4.0 mm, Dužina 500 mm
 • Merač od nerđajućeg čelika  za pinove 
 
 • Maynard spoljni fiksacioni stezač
 • 1 x 2 mm  Dijametar vezne šipke
(Kom: 10)
 • Maynard spoljni fiksacioni stezač
 • 2 x 3 mm Bar DiameterDijametar vezne šipke
(Kom: 10)
 • Maynard  spoljni fiksacioni stezač
 • 2 x 4 mm Dijametar vezne šipke
(Kom: 10)
 • Maynard  spoljni fiksacioni stezač
 • 3 x 4 mm Dijametar vezne šipke
(Kom: 10)
 •  Ključ za spoljnu fiksaciju
(Kom: 1)
 
 • Kirchner Igla (Arthrodesis) - XL 
(Dužina: 160mm, Ø: 1.0mm, Kom: 1)
 • Kirchner Igla (Arthrodesis) - XL 
(Dužina: 160mm, Ø: 2.0mm, Kom: 1)
 • Kirchner Igla (Arthrodesis) - XL 
(Dužina: 160mm, Ø: 3.0mm, Kom: 1)
 •  Navojno stablo spoljne fiksacije
 • Dužina: 500 mm
 • Ø 2 mm
(Ø: 4mm,Kom 3)
 •  Navojno stablo spoljne fiksacije
 • Dužina: 500 mm
 • Ø 3 mm
(Ø: 2mm,Kom 3)
 •  Navojno stablo spoljne fiksacije
 • Dužina: 500 mm
 • Ø 4 mm
(Ø: 3mm,Kom 3)
 • Ortopedski lenjir
(Kom: 1)
 •  Torba za spoljni fiksator
 • Materijal tkanina