PESTIGON, vrlo veliki psi (40-60 kg), 4.02 ml

PESTIGON, vrlo veliki psi (40-60 kg), 4.02 ml

Suzbijanje infestacije pasa  buvama (Ctenocephalides felis). Iskazuje prolongirano akaricidno delovanje protiv sledećih vrsta krpelja:  Ixodes ricinus,  Rhipicephalus sanguineus i Dermacentor reticulatus .

 

Samo za primenu na životinjama.

402 mg Spot-On rastvor za nakapavanje na kožu za VRLO VELIKE PSE

Fipronil

Psi 40-60 kg  4,02 ml

4 PIPETE od 4,02 ml

Za lečenje infestacije BUVAMA i KRPELJIMA

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna pipeta od 4,02 ml sadrži

Aktivna supstanca :

Fipronil  402 mg

Pomoćne materije: butilhidroksianizol (E320), butilhidroksitoluen (E 321),

povidon K 12, polisorbat 80, butilni alkohol i monoetilni eter dietilglikola.

FARMACEUTSKI OBLIK

Rastvor za nakapavanje na kožu

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Vrlo veliki psi

INDIKACIJE

Suzbijanje infestacije pasa  buvama (Ctenocephalides felis). Proizvod pokazuje trenutno insekticidno delovanje i produženo insekticidno delovanje do 8 nedelja protiv novih infestacija odraslim buvama.

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) iskazuje prolongirano akaricidno delovanje protiv sledećih vrsta krpelja:  Ixodes ricinus do 2 nedelje; Rhipicephalus sanguineus  do 3 nedelje; Dermacentor reticulatus  do 4 nedelje. Ako su te vrste  krpelja prisutne na psu u vreme nanošenja proizvoda, neće svi uginuti u prvih 48 sati, ali biće uništeni u okviru nedelju dana.

Ovaj VMP se može koristiti kao deo terapijskog programa u suzbijanju alergijskog dermatitisa uzrokovanog buvama, a kojeg je prethodno dijagnostifikovao veterinar.

NAČIN I PUTEVI PRIMENE

Lokalno nakapavane na kožu.

Pažljivo pročitati uputstvo o VMP pre primene.

POSEBNI USLOVI ČUVANJA

Čuvati u originalnom  pakovanju radi zaštite od svetla i vlage.

Ovaj  veterinarsko-medicinski proizvod ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.

Čuvati van domašaja dece.

POSEBNE MERE OPREZA PRI ODLAGANU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

SA neiskorišćenim VMP i praznom ambalažom postupa se u skaldu sa Zakonom o otpadu.

Proizvod ne sme dospeti u otvorene vodotokove jer može biti štetan za ribe i druge organizme vodenih eko sastava. Sa proizvodom ili praznom ambalažom ne smeju se zaprljati jezera, vodotokovi ili bare.

Izdaje se bez veterinarskog recepta.

Proizvođač:

NORBROOK

Norbrook Laboratories Ltd.,

Station Works, Camlough Road, Newry,

Co Down, BT35 6JP, Severna Irska

Serija 5161-504

EXP APR-2018

Uvoznik i distributer: Mediport doo, Bulevar Arsenija Čarnojevića 96, 11070 Beograd, Srbija