Proliv

24.03.2020

Proliv / Dijareja

Dijareja predstavlja povećanu učestalost, zapreminu defekacije, kao i sadržaj vode u fecesu. Nastaje usled pojačane sekrecije ili smanjene apsorpcije u crevima. Oboljenja tankih creva će dovesti do dijareje samo ako sadržaj koji izlazi iz ileuma prevazilazi apsorptivni kapacitet kolona ili uzrokuje sekreciju tečnosti unutar kolona. Iz tog razloga ne treba isključiti oboljenje creva ako se dijareja ne javlja kao značajan simptom. Najveći broj slučajeva kod kojih je dijareja glavni klinički simptom ima problem na nivou digestivnog trakta. Kod manjeg broja pacijenata patologija je van digestivnog trakta.

Molimo Vas da se ulogujete za pristup tekstu i dijagnostičkom algoritmu.