Groznica

20.03.2020

Groznica/pireksija

Normalna telesna temperatura pasa i mačaka se kreće u opsegu od 37,8 do 39,2°C. Održavanje temperature u ovom opsegu omogućava termoregulacioni centar u anteriorom delu hipotalamusa.  Telesna temperatura koja prelazi vrednost od 41,5°C može rezultirati u trajnom oštećenju organa i posledično smrtnom ishodu.

Uzroci pireksije se mogu podeliti na tri osnovne grupe:

1. Prava pireksija:

  • Infektivni agensi (virusi, bakterije, gljivice, protozoe)
  • Aseptična inflamatorna stanja (pankreatitis)
  • Imunski posredovane bolesti
  • Neoplazije (u sklopu paraneoplastičnog sindroma, najčešće kod mijeloproliferativnih poremećaja)
  • Trauma i nekroza tkiva

2. Toplotni udar-nemogućnost odavanja viška toplote

  • Visoka temperatura i vlažnost vazduha
  • Opstrukcija vazdušnih puteva

3. Povećana mišićna aktivnost

  • Naporni treninzi (agiliti psi, psi u treningu)
  • Duži napadi (klaster napadi, status epilepticus)

Blago povišenje temperature do 39,5°C kod pacijenta koji nema drugih kliničkih simptoma može biti uzrokovano uzbuđenjem, strahom ili visokom ambijentalnom temperaturom. Pojedine rase pasa, kao labrador retriveri mogu usled prethodno pomenutih faktora prilikom dolaska u ambulantu imati vrednosti temprature i do 40°C. U takvim slučajevima je potrebno sačekati da se životinja umiri, a zatim ponoviti merenje.

Detaljan klinički pregled, nakon pravilno uzete anamneze vlasnika su od presudnog značaja za izbor daljih dijagnostičkih procedura. Klinički simptom koji najčešće prati pravu pireksiju je apatija. Prilikom pregleda treba obratiti posebnu pažnju na postojanje bola (abdominalnog, u kostima, zglobovima, kičmenom stubu) ili iscetka (nazalnog, očnog, vaginalnog). Za određeni broj slučajeva je nemoguće pronaći uzrok pireksije i tada se metodom isključivanja mogućih dijagnoza dolazi do dijagnoze pireksija nepoznatog porekla (Pyrexia of unknow origin – PUO).

Pacijenti čija temperatura prevazilazi vrednosti od 41°C su dehidrirani ili pokazuju simptome hipovolemičnog šoka i stoga zahtevaju urgentan tretman. Intravenska nadoknada tečnosti, pokušaj spuštanja telesne temperature do 39,5°C hladnom vodom, hladnim vazduhom i aplikacija kiseonika su osnova terapije pacijenata u hipovolemičnom šoku. Kod pireksičnih pacijenata kod kojih postoji sumnja na postojanje infekcije, aseptične inflamacije, neoplazije sprovode se odgovarajući dijagnostički postupci u cilju otkrivanja konačne dijagnoze i određivanja adekvatne terapije. Treba imati u vidu najčešće infektivne bolesti pasa i mačaka na određenom geografskom području i sezonu vektora, kao bitne faktore u postavljanju diferencijalnih dijagnoza pireksije.